Leden 2008

new deSign (zelený)

31. ledna 2008 v 20:42 | prupiSka |  deSigny
Mě se ten předchoZí deSign vůbec nelíbil. Tag jsem ho trochu poZměnila. ReSpektive změnila celý. Tag snad se tohle bude líbit víc , neŠ ten před tím. Je sice takový letní. To ale newa , stejně jednou to léto příjde. A vůbec mě neovlivnilo to , že venku zrovna sněŽí. hh_hned si jdu dáT ohodnotit blog. Zatím ťáU
 • záhlaví
 • poZadí

škole padla_

31. ledna 2008 v 14:26 | prupiSka
já jsem happy_konečně vySvědčení. NeStojí to ani za řeč. Ale jSou práZdniny. Sice trapně kráTké , ale děkujmě Bohu i za tohle. No přece jenom to vySvědčení za řeč stojí. TagŽe , co jSte doStali milí zlatí? No doufÁm , že samé kráSné jedničky jako jÁ_teda já jSem měla 2 z matyky. Není to nejhorŠí. Lepší než některé děti ze třídy. 3 i 4 daStali. Mě by mamka aSi zabila *-*
_
_
_
já si mySlím , že by mě neZabila. VraŽedkyně není. Doufám , že ty vaše maminy & tutuŠové taky né_
TagŽe se mějte famfÁrově & užívejte práZdnin. Teda doufÁm , že máte práZdniny , že by zasejc jenom naše škola by měla práZdniny? ale nÉ_i vy beZtag máte. TegŽe jeŠtě jednou: mějte se famfÁrově & užívejte práZdnín. orehuÁr!

hlaSneš proSym?

31. ledna 2008 v 13:43 | prupiSka |  hlaSni proSym
Tag jSem se zaSejc po dlouhé době přihláSila do soutěŽe o nej grafiku (song) & teď bych nutně potřebovala vaŠe hlaSy. Pěkně proSím , hlaSněte tady pro mě. Děkuji moc. Já se vám odvděčím. Udělám vŠem diplomy.
Tag předem děkuji za hlaS..čÁgo

..plomy for me

30. ledna 2008 v 16:09 | prupiSka |  for me
děkuji na 1OO tiSíc krÁt

3O.1. 2OO8

30. ledna 2008 v 16:02 | prupiSka
tag jSem tady dlouhOu , mOc dlouho dobu nic nepíSla. No nemám vůbec čaS. Ale jelikoŠ teď zrovna v tuto chifíli ten čaS mám , tag sem píŠů. Doufám , že si to aSpoň něgdo přečtě.   *tw051Teda já se nepočítám. Nebo počítám. TakŽe uŠ je jisté , že si to něgdo přečte. 1 človíček: JÁ. aSpoň něgdo.  *tw050
Tag mě pořád trápí ten deSign. Moc se mi nepoved & do toho letního deSignu aliaS do toho překfápka , které vlaStně nění překfápkem to nevydrŽím. Uš jsem si naŠla na internetu pěkné poZadí na blog. Tag přemýŠlím , že bych ho tady dala. No řekněte sami:
  *tw046 Ono by bylo přeS celou obraZofku. TudiŠ žádné záhlaví. Tag newym. Tag mi gdyŠ tak můŽete piSnout do komentářů.
A já teď miZym...Teda eŠtě sem šoupnu dyplOmy. Sice jsou pro mě , ale jSou kráSné. Tag se tu zatím mějte mojí milí zlatí  *tw047

s_O_s

27. ledna 2008 v 12:40 | prupiSka
TagŽe to moe překfápko s deSignem výjde aŠ v létělace, tagŽe si musíte počkat. Teda ono to ani nigdo nepoZná si mySlím , ale něgdo , gdo uŠ mě zná od minulého léte si na to vZpomene. Snad_gota
tagŽe jdu makat na nějakým dalŠím deSignu. TagŽe zatím pÁ Photobucket - Video and Image Hosting

proviZorium

26. ledna 2008 v 12:52 | prupiSka
Tady to , cZo teď vidíte na blogu , mySlím ten deSign, tag ten je jenom proviZorní , protoŽe něcZo chyStám. Neřeknu vám co.
Tag zatím sbOhém
_
_
pS. tenhle smjalik: , tag já newím co dělá , ale dala jSem ho na roZloučenou. Snad mává..

rekonStrukce

26. ledna 2008 v 10:20 | prupiSka |  deSigny
Tak si surfuju na internetu & všude se mění deSign.Tag jSem se roZhodla , že to tady taky trochu obnovím. Proto se mOc nedivte , že tu teď bude pordel nachfíli. Ale ono se to spraví. TagŽe mi drŽte pěSti aŠ se to povede.
Zatím ťÁu

brí jitro

26. ledna 2008 v 10:09 | prupiSka
...dneSka jsem vZtávala nějak podezřele brZo. Nemohla jsem uSnout , tak jsem šla na komjŮtr. Necháou , kde se stala chyba. Přes týden se mi nigdy nechce vZtávat & gdyŠ příjde dobota , neděle , tag vZtávám brZo , jako bych šla do školy. No mŮj spánkový syStém si na tento bylbý čaS vZtávání zvyknul & proto tag. Ale přeS práZdniny pak spím uŠ dlouho , coŠ je dobře.
Zachfíli taky vySvědčení & pak vOlno. Ono to volno ale nebude dlouhé. Já ani newym , kolik dnů to bude trvat. Wím , že máme ve čtvrtek zkrácené vyučování & pak v pátek se neide do školy. Ale pak v pondělí mySlím , že uŠ se jde normálně. Škoda..
No tag jSem tu byla na skOk & miZym do města. Teda já jSem ve měStě pořád , ale jakoŽe miZym na nákup. Tak se tu mějte famfÁrově
_
_
_
_
_
pS. Ti smajlíci jSou hnusní , ale chtěla jSem to mít trochu sladěné s deSignem blogu. Tak proto..


za bleSkajdu 3_

26. ledna 2008 v 9:39 | prupiSka |  za bleSkofky
gratuluji vŠem & snad se budOu ..plomy líbit *-*

bleSkofka 3_

25. ledna 2008 v 18:13 | prupiSka |  bleSkofky
 1. ťau
 2. co pak poSlouhcáš?
 3. hodně to poSloucháŠ?
 4. vyber:
iPod_mp3
mp3_mp4
volkmen_disCmen
5. cO na dyplom?
6. mአto mít
7. čÁu

bléÉ

24. ledna 2008 v 19:38 | prupiSka |  mOje mluva
Tag jSem si surfovala na internetu & objevila jSem toto & toto_ . Já beru to , že pro kaŽdého je In & Out něcZo jiného. A na internetu je toho všude plno. Ale přece jenom...trochu by měly brZdit. Ale měly by mi moŽná poděkovat. Udělala jSem jim reklamu. Ony sice o tom nevědí & doufÁm , že se to ani nedoZví.
Ale je to srnada si to tak číSt & dozvítat se , co je pro koho in & out_

lidé

24. ledna 2008 v 13:43 | prupiSka |  vectorky

moe avatary

24. ledna 2008 v 13:19 | prupiSka |  moje tforba
Jsem se nudila , tag jSem si hrála..

prO mě zaS

24. ledna 2008 v 13:12 | prupiSka |  for me
My chemical romance pro mě..děkuji *-*

slečna smutná

23. ledna 2008 v 15:42 | prupiSka |  teď mluvym jÁ
HroZně se mi líbí ten obráZek. Ta holka má takový smutný výraZ ve tváři. Jako by plakala. ,,skleněné oko" jakoby..To tak potom vypadá , gdyŽ člověk brečí.
Nebo to taky můŽe být chyba špatného oSvětlení. Že to světlo ji udělalo leSk na bradě , puse , nose & na oku. No spíš na víčku. V oku to bude slZa.A celkově je bylbně oSvětlená.
Gdyby to byla klaSická fotografie , uŽ by byla zněhodnocena za blbé oStré světlo & bohuŽel by se na nic nehodila. No ale obráZek je to hezký. Coš o to...

KoLiČeQ mi ohodnotila blog

23. ledna 2008 v 15:33 | prupiSka |  hodnocení blogŮ
TagŽe hodnocení mojeho blogu od: www.koliceq.blog.cz
děkuji mÓc_
Max. bodů:10
Hodnotí se:

První dojem,záhlaví,rubriky,články,deSign
→ první dojem: Mno...Gdyž mi to naběhlo na tvůj blog , tag mi najelo vše kolem , ale ne záhlaví. A bylo to zajímavé , ale s tím záhlavím to nemá chybu :)
→ záhlaví: Velice pěkný obrázek v tom záhlaví.
→ rubriky: Pár jsem jich prošmějdila a rubriky se mi líbí a i články v těch rubrikách.
→ články: články jsou dobře zpracovaný.
→ design: Krásný. Jedním slovem :D
BODY:
první dojem 1O/1O
záhlaví 1O/1O
rubriky 9/1O
články 1O/1O
design 1O/1O
celkem 49/5O
drž se , ať je tvůj blog pořád stejně dobrý jaký je.

..plomy

21. ledna 2008 v 16:17 | prupiSka |  za bleSkofky
gratuluju vŠem:

bleSkofka 2_

20. ledna 2008 v 21:10 | prupiSka |  bleSkofky
 1. Jedla si někdy čokoládu?
 2. Chutná ti čokoláda?
 3. Vyber: hořká , mléčná , oříŠková
 4. Měla si dneSka čokoládu?
 5. Víš , že čokoláda dodává energii?
 6. A dodala ti ji někdy? (jako tu energii)
 7. Co chceŠ na dyplOm?
 8. oukej_mአto mít_pÁ