Únor 2008

tygří & zebří vZory

29. února 2008 v 22:42 | prupiSka |  zbytek
Nějaké zvířecZí_!?
Click to view original image Click to view original image

dalŠí

29. února 2008 v 22:35 | prupiSka |  koStičky
O___o & ty poSlední se i hábou_?!
Plaid - Backgrounds B&W Plaid - Backgrounds

koStičky II

29. února 2008 v 22:29 | prupiSka |  koStičky
koStičky číSlo 2
Click to view original image
linda squares - Backgrounds

změna_.?!

29. února 2008 v 21:53 | prupiSka |  mOje mluva
Já newím , jeStli jSte si toho jako fŠimliinvisible.gif image by spookys-graphix, ale já jsem o5 dělala roZceStníky. Newím teď v které rubrice zrovna , ale uŠ 5 rubrik. Ale za to aSi 1000000(miliOn) podrubrik. Vy je sice nevidíte , ale jak já píŠu článek , tag mi trvá , neŽ najdu , kterOu rubriku hledÁm.No tag jako jenom to jSem vám chtěla oZnámit. Tag zaSejc pádím. JeŠtě teda newím , cZo budu podnikat.Ale necZo určitě yÓ_tag zatíííím čÁgo_!? *_______*

jÁ & blog

29. února 2008 v 21:22 | prupiSka |  blog & jÁ

wc

29. února 2008 v 20:57 | prupiSka |  na téma
téma: záchodky
zdroj: tak růZně
počet: 13

bylbÉ motTo!:? O_o

29. února 2008 v 20:26 | prupiSka |  mOje mluva
čuZko_tag jSem si chtěla zaSejc dlouhé , mocZ dlouhé dobědát motTo & gdyŠ ho dám přeS celou šířku nebo vedle menu nebo cZelou šířku , tag mi zmiZí teXt.ProStě vŠechno , cZo jSem nepSala. A kdyŠ ho dám do bočního menu , tag zaSejc mi najede teXt, cZo jsem pSala , ale motTo nigde_invisible.gif image by spookys-graphixNechápu , kde se stala chyba.Ke fŠemu jSem tam měla mít napSáno: ,,Ty budeŠ Telekuk_ten vykuk , cO se naboural do syStému." prohláSil to Willy Wonkave filmu Karlík & továrna na čokoládu.uÁ_to je ale smŮla.No jeŠtě se nachfíli budu marně pokouŠet o nějaký kompromiS.No snad se to motTo umoudří. Jinak..jinak ho zbiju.
TagŽe zatíím sbOhem& gdyby se tu náhodOu to moTtoukáZalo , tak mu vyřiďtě, že na něj čekám v naStavení. A že s ním budu mít řeč. tag pÁ!Photobucket - Video and Image Hosting

new deSign (šedorůŽový)

29. února 2008 v 19:02 | prupiSka |  deSigny
Nový deSign. Mě se nelíbil ten předchoZí , tag jSem ho vyměnila. A na to , že se mi růŽová barva nelíbí , tag na ní doSt ujíŽdím. Brala bych to spíŠ jako proteSt proti růŽové barvě =)

jak dát na blog chat

29. února 2008 v 18:42 | prupiSka |  návOdy
chcete si dÁt na blog chat? tag click na celý článek..

na uklidnění

29. února 2008 v 14:47 | prupiSka |  to oStatní
hh_tag to je dýrSné. Jenom jedno mi nění jaSné. Za jaký účelem to vZniklo. Šlohla jSem to z toho blogu & slečna to měla pod titulkem: něc pro uklidnění. Tak snad to nebude vadit , kdyŠ si dám něcZo podobného =D (pS. ona na to stejně nepříjde , pokuď ji to něgdo nenapíŠe do komentÁřů)

škryfŮ škryfů

29. února 2008 v 14:42 | prupiSka |  to oStatní
To je straŠně fajnová strÁnka. Jsem ji naŠla óÚplně náhodou. Tag běŽte fŠichni tady.

zaSejc

29. února 2008 v 14:38 | prupiSka |  zbytek
dalŠí!

miŠung

29. února 2008 v 14:31 | prupiSka |  zbytek
je blbé , že některé na sebe nenavaZujou =(

koStičky I

29. února 2008 v 14:26 | prupiSka |  koStičky
koStičky číSlo 1

nůŽky

29. února 2008 v 13:40 | prupiSka |  na téma
téma: scisSors
zdroj: simplestyle.blog.cz
počet: 14

boOks

29. února 2008 v 13:36 | prupiSka |  na téma
téma: bOoks
zdroj: simplestyle.blog.cz
počet: 18

cvb5 gvŽ , chapiŠ tO?

29. února 2008 v 13:17 | prupiSka |  mOje mluva
čÁu_pomalu ale jiStě se začínám uZdravovat z mojí ,,váŽné" chorobynemoc.gif image by spookys-graphix. Je to škoda , neboť jSem si mySlela , že to potrvá aŠ do příŠtího týdne& že nebudu muSet jít do školy.No to mě mělo napadnOut , že aSi tag dlouho nemocná nebudu.Teda né , že bych na tom byla nějak zvlኝ špatně. Spíš jenom rýma & chřipka atd atd.Ale jak znám mamku , tag to bych do školy nemuSela.Taky si chci poStěŽovat na to , že jak jSem vámfČera hláSila, že mi nejede animatiOn shOp, tag jSem ho vymaZala & stáhlajsem si nový , ale ten o5 nejede. Nechápu , kde je chyba.Tak to jsem cZelkem v prd*li, poněvač potřebuju do té soutěŽe animoIkonku& nemám. Tag aSi půjdu s tOu poSlední , cZo jSem vyrobila.
No nenapadÁ mě uŠ nicZ , cZo bych měla pSát.Tag já se s vÁma loučím. AleSpoň proZatím.Tag se tady mějte famfÁrově pÁ

0,13

29. února 2008 v 13:05 | prupiSka |  pixelky
fajnofky_
rabbitrabbitrabbit

Pins And Needles

29. února 2008 v 12:59 | prupiSka |  videÁ
kráSná píSnička od Billy Talent. Určitě si ji poSlechněte. *-* nádherÁ!

3 ..plomy

29. února 2008 v 12:57 | prupiSka |  for me
pro mě. Dííky_kráSné O_o