Duben 2008

to jSem jÁ, PrupiSka

12. dubna 2008 v 13:27 | prupiSka |  mOje mluva
čÁute pípl. RoZhodla jSem se , že gdyŠ uŠ tenhle blOg nepouŽívÁm , tagže ho vyuŽiju aleSpoň tag , že tady na něm budu zkouŠet deSigny. TagŽe gdyby měl něgdo zÁjem o nový deSign , tag nechť mi napíŠe zde. Budu jenom rÁda. =) Jinak mŮj nový blog najdete zde.
TagŽe piŠtě piŠte. bUdu jenom rÁda =)

blog přeloŽen

7. dubna 2008 v 16:41 | prupiSka |  mOje mluva
čÁute píííplS. Jak se fŠichni máte? jÁ se mám famfÁÁrově & víte proč? poněvač jSme s mojí WeůůŮ zaloŽily nový blog , na který se mŮžete kouknout zde. vŽou , tagŽe tenhle ruŠím. JakoŽe neruŠím ho kvŮli tomu , aby si něgdo nedal stejný náZev blogu.
sBéčka!! gdyby něgdo chtěl být i nadÁle mÝm & i WeůŮůniným sBéčkem , stačí napSat. budeme obě dvě rÁdy. Tag se určitě oZvěte.
tagŽe se mějte famfÁrově & nyní mě hledejte na novém bogu. tagŽe ahojtÉÉÉÉÉÉÉ!!!!! :**

poZaStavuju blog na neurčitO

5. dubna 2008 v 0:00 | prupiSka |  mOje mluva
píplS.Ahojte!! Tag miZym rovnou k jÁdru věci. MomentÁlně , jak jSte měli čaS si vŠimnout , moc neStíhÁm & proto poZaStavuju blog na naurčitO. OmlouvÁm se vŠem sBéčkům , ale teď jSem oÚplně mimo. MÁm špatné znÁmky. No zaS tag špatné nÉ , ale jelikoŠ se mi to píše na přihláŠku na střední školu , tag muSym jeŠtě zabrat. TagŽe se teď budu jenom učit. uÁ. tagŽe příjměte mOu srdečnou omluvu. ObčaS sem moŽná zaSkočím. SamoZřejmě stÁle budu navŠtěvovat vaŠe blogy. To se nemuSíte bát. TagŽe se tady mějte famfÁrově & neZlobte se na mě :***

peace

4. dubna 2008 v 22:02 | prupiSka |  na téma
peAce
zdrOj:confused.blog.cz

barbie

4. dubna 2008 v 19:27 | prupiSka |  na téma
téma: barbie
zdroj: mucqinka.blog.cz
hrajete si s barbiE?? xD

new deSign (černObílý)

4. dubna 2008 v 17:27 | prupiSka |  deSigny
tag očividně jSte si vŠimli , že mÁm nový deSign. tag piŠtě , jeStli se vÁm líbí

pro mě_!!!!

4. dubna 2008 v 16:17 | prupiSka |  for me
jenom pro mě. FenkjŮ very mač :**

dance

3. dubna 2008 v 22:13 | prupiSka |  na téma
dance
zdroj: dexinkaa.blog.cz
vŽou. tančÍÍme & raZ dva tři...

olÉ_o5 z5

3. dubna 2008 v 17:43 | prupiSka |  mOje mluva
3.4.08
přiměřenÁ
onlAjn
oflajN
onlajN xD oK gO
Čáute píplS. Tag jsem tady dlouho nebyla , tag váS tady fŠechny zdravím. Jak se máte? já se mÁm tag přiměřeně heZky. Chtěla jsem vÁm jenom říct , že přímo zde se můŽete přihlásit do sOng(soutěŽ o nej grafiku). Gdyby se tam něgdo přihláSil , tag budeme soupěři , poněvač jSem taky přihláŠená. Sice tam nechÁpu mocZ ty pravidla , poněvač to je slovenSky , tag si to nedokáŽu mocZ přeloŽit xD
No nicZ. Tag já miZym. se tady zatím mějte famfÁÁrově. pÁÁ

rubikova koStka

3. dubna 2008 v 17:40 | prupiSka |  na téma
rubikova koStka
zdrOj: monulam.blog.cz
uŠ se ti ji podařilo sloŽit?? xD

od NicolQy

3. dubna 2008 v 16:03 | prupiSka |  řetěZáky
řetězÁK od mého sBéčka NicolQy :**

za mini bleSkofku

3. dubna 2008 v 15:52 | prupiSka |  za bleSkofky
diplom za minY bleSkofku , tag snad se bude líííbit :**

pardÓn

1. dubna 2008 v 19:27 | prupiSka |  mOje mluva
čÁute peoplelSáčci!! jak se fŠichni mÁte? já jSem přiŠla jenom na skOk & proto idu hned k věci.Chtěla jSem se vŠem omluvit & hlaVně mým milovaným , nejmilovanějŠím sBéčkum , že teď nepíŠu komenty , ale abSolutně neStíhÁm.TagŽe gdyby jSte se nade mnOu slitovali & že v pÁtek se oZvu na 1OO%. vŠem..A i dyplOmy budOu hovoty.Tag se tady zatím mějte famfÁrově & jeŠtě jednOu příjměte mOu srdečnOu omluvu. pÁ